Month: oktober 2017

Geïnformeerde toestemming

De vooruitgang in het elektronisch medisch dossier (uw dossier in onze computer) staat niet stil… In de toekomst zal er ook meer en meer uitwisseling van medische gegevens gebeuren vanuit uw dossier naar andere hulpverleners (bv wachtdokter, spoeddienst, apotheker,…). Deze

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administratieve gegevens verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers gegevens over de gevolgde behandelingen gegevens over genomen medicatie

Griepvaccinatie

Elk jaar verandert het griepvirus. Daarom moet je je ook elk jaar opnieuw laten inenten. De beste periode is van oktober tot november vermits griep het meest voorkomt van november tot maart en het vaccin na twee weken werkzaam is.