Geïnformeerde toestemming

De vooruitgang in het elektronisch medisch dossier (uw dossier in onze computer) staat niet stil…

In de toekomst zal er ook meer en meer uitwisseling van medische gegevens gebeuren vanuit uw dossier naar andere hulpverleners (bv wachtdokter, spoeddienst, apotheker,…). Deze gegevens zijn dan enkel toegankelijk voor hulpverleners die op dat moment te maken hebben met uw gezondheidstoestand. Het betreft enkel gegevens over chronische medicatie en uw medische voorgeschiedenis.

We zijn van mening dat dit belangrijk is en uw gezondheid zeker ten goede komt.

Als u dit niet wenst, gelieve ons dit te melden.

Geïnformeerde toestemming