Dokter Elisabeth Decarne

Dr. Elisabeth Decarne behaalde haar bachelor in de geneeskunde aan de universiteit van Hasselt. Aldaar was ze ook lid van het universitair roeiteam, was ze actief in de studentenvereniging en was ze oprichtster en verantwoordelijke van ‘bloedserieus’ aan de UHasselt (een organisatie die bloedinzamelacties organiseert bij studenten). Tijdens het vervolg van haar opleiding aan de KU Leuven ging ze op ziekenhuisstage in Tanzania en steunde ze daar een lokaal project. In 2017 studeerde ze af als arts, waarna ze zich specialiseerde in de huisartsgeneeskunde.

Voor haar fungeert de huisarts als spilfiguur binnen uw gezondheidszorg waarbij uw gezondheid breed geïnterpreteerd mag worden (lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk). Als huisarts vindt ze het ook haar taak om, samen met u, aan goede preventie te doen. Dit brede takenpakket en de nauwe band met de patiënten maakt voor haar het huisartsenberoep uitdagend en erg boeiend.