Tijdelijke patiëntenstop – temporary patient stop – arrêt patients temporaire

Wegens de huidige drukte zijn wij genoodzaakt om tijdelijk een PATIËNTENSTOP in te voeren. Zo kunnen wij kwaliteitsvolle en bereikbare zorg blijven garanderen ten aanzien van onze huidige patiënten. Hartelijk dank voor uw begrip.

Due to the current rush, we are forced to implement a temporary patient stop. This will allow us to continue to provide high quality, accessible care to our current patients. Thank you for your understanding.

En raison de l’affluence actuelle, nous sommes contraints d’introduire un arrêt patients temporaire. Ceci nous permettra de continuer à garantir des soins de qualité et accessibles à nos patients actuels. Merci de votre compréhension.

 

 

Tijdelijke patiëntenstop – temporary patient stop – arrêt patients temporaire