Team

Dokter
Andre Gieskens

Dr André Gieskens studeerde in 1992 af als arts aan de KU Leuven en vervolledigde zijn opleiding tot huisarts in 1994 te Genk. Hierna vestigde hij zich in de Gillonlaan te Kortrijk. Naast zijn fulltime beroep als huisarts was hij ook enkele jaren werkzaam voor het Rode Kruis. Zijn speciale interesse voor de kindergeneeskunde zette hem  ertoe aan om de opleiding van erkend jeugdgezondheidsarts te volgen en succesvol af te ronden. Sedert 1996 is hij werkzaam voor Kind & Gezin.

De laatste 10 jaar is hij aangesteld als CRA (coördinerend raadgevend arts) in het zorghotel H. Hart vzw te Kortrijk. Hier zetelt hij in het palliatief team.

Vanaf oktober 2017 is collega Dr Carmen Claus de praktijk komen versterken om zo samen de huisartsengeneeskunde kwalitatief verder te kunnen uitbouwen. Om de gepaste kwaliteit verder te kunnen aanbieden werd in november 2017 een tweede praktijk geopend op de hoek van de Kasteelkaai en de Kasteelstraat. De overkoepelende naam voor onze groep heet ” Docsplus”.

De raadplegingen

Klik hier voor het overzicht van de raadplegingen

Dokter
Carmen Claus

Dr. Carmen Claus studeerde in 2015 af als arts aan de KU Leuven en vervolledigde haar opleiding tot huisarts in 2017 bij dr. Hendrik Vandekerckhove te Harelbeke. Ze koos voor huisartsgeneeskunde omdat huisartsen een zeer gevarieerd beroepsleven en een nauw contact met hun patiënten hebben.

Vanaf oktober 2017 vervoegt ze de praktijk van dr. André Gieskens, bij wie ze in 2014 reeds enkele weken stage liep. Samen vormen ze de huisartsengroep ‘Docsplus’ en werken ze op twee locaties. Dr. André Gieskens en dr. Carmen Claus hebben eenzelfde visie op de huisartsgeneeskunde en willen samen voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg garant staan.

De raadplegingen

Klik hier voor het overzicht van de raadplegingen

Dokter
Elisabeth Decarne

Dr. Elisabeth Decarne behaalde haar bachelor in de geneeskunde aan de universiteit van Hasselt. Aldaar was ze ook lid van het universitair roeiteam, was ze actief in de studentenvereniging en was ze oprichtster en verantwoordelijke van ‘bloedserieus’ aan de UHasselt (een organisatie die bloedinzamelacties organiseert bij studenten). Tijdens het vervolg van haar opleiding aan de KU Leuven ging ze op ziekenhuisstage in Tanzania en steunde ze daar een lokaal project, ‘The Plasterhouse’. In 2017 studeerde ze af als arts, waarna ze zich specialiseerde in de huisartsgeneeskunde. Als huisarts in opleiding werkte ze in Olen en in Waregem. In 2019 behaalde ze haar diploma tot huisarts.

Voor haar fungeert de huisarts als spilfiguur binnen uw gezondheidszorg waarbij uw gezondheid breed geïnterpreteerd mag worden (lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk). Als huisarts vindt ze het ook haar taak om, samen met u, aan goede preventie te doen. Dit brede takenpakket en de nauwe band met de patiënten maakt voor haar het huisartsenberoep uitdagend en erg boeiend.

Vanaf september 2019 versterkt ze het artsenteam van docsplus. Docsplus wil als praktijk garant staan voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg waarbij alledrie de artsen eenzelfde visie op de huisartsgeneeskunde nastreven

De raadplegingen

Klik hier voor het overzicht van de raadplegingen

Dokter
Arthur Laga

Dr. Arthur Laga behaalde in 2018 zijn diploma als arts aan de KU Leuven en koos nadien voor de vervolgopleiding tot huisarts. Hiervoor werkte hij 3 jaar in Kortrijk en Lauwe waarvan 6 maanden op de diensten orthopedie en fysische geneeskunde van het AZ Groeninge.

Naast het beroepsmatige sleutelt Arthur graag aan een auto, kan je hem op zijn fiets vinden of vertoeft hij enkele uren op het water als kitesurfer. Door zijn vrienden wordt hij beschreven als een zorgzaam persoon met een liefdevol karakter. Als Kortrijkzaan voelt het starten in Kortrijk voor hem als thuiskomen.

Arthur streeft een respectvolle samenwerking na met een wederzijds vertrouwen en eerlijkheid gezien deze eigenschappen essentieel zijn voor goede zorg. Verder gaat hij graag oplossingsgericht te werk.

Vanaf november 2021 zal Arthur de praktijk Docsplus vervoegen om samen mee te werken aan een kwaliteitsvolle patiëntgerichte gezondheidszorg. Dit zullen we samen blijven nastreven door middel van wekelijks overleg en voortdurende bijscholingen.

De raadplegingen

Klik hier voor het overzicht van de raadplegingen